Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”).
W związku z tym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej zamieszczone są podstawowe informacje na ten temat.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Bednarska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marta Bednarska pod adresem ul. Wrocławska 31, 84-230 Rumia, NIP: 5882243798 (zwany dalej Administratorem). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail:kontakt@mmoslony.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 794 909 094.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

a. marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora jakim jest marketing bezpośredni,
b. zawarcia umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, wykonania umowy, zmiany umowy – na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b RODO,
c. realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d. uczestnictwa w promocjach, konkursie oraz innych działań marketingowych na podstawie Art 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą danych osobowych będą zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi marketingowe, dostawcze, prawne, informatyczne oraz IT, księgowe i rachunkowe, podmioty współpracujące z Martą Bednarską oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres e-mail wskazany powyżej.
Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.